IMMO2 M.L.S. - Detailní informace


IMMO2 M.L.S. je neveřejná/uzavřená služba určená profesionálům, kteří obchodují s nemovitostmi.
Zde Vám poskytneme detailní informace k fungování IMMO2 M.L.S..

I. Registrace

II. Rozsah služby

III. Smluvní vztah s IMMO2

IV. Partneři

V. Obchodní případy

VI. Sdílení

VII. Změna rozsahu služby

I. Registrace

Pro registraci Služby je podstatná identifikace subjektu podle jeho identifikačního čísla (IČ). Dle tohoto jedinečného údaje ověřujeme, zda subjekt splňuje podmínky pro registraci do uzavřené části IMMO2 M.L.S..

Pro schválení registrace a aktivaci M.L.S. je nutné učinit následující kroky:

Abychom zajistili, že do IMMO2 vstupuje skutečná právnická či fyzická osoba, budeme ověřovat, zda subjekt má příslušná oprávnění k vykonávání zprostředkovatelské činnosti v oblasti realit a zda byl dokument Potvrzení o registraci partnera podepsán oprávněnou osobou.

Zapojte se do IMMO2. Můžete začít vyplněním registračního formuláře zde.II. Rozsah služby

V IMMO2 M.L.S. je každý podnikatelský subjekt označován jako Partner. Každý Partner si může založit v IMMO2 své Uživatele, kteří mohou obchodovat jeho jménem. Množství obchodních případů jednoho Partnera není omezeno.

Partner si může vybrat z následujících základních možností přístupu do IMMO2 M.L.S.:

K variantě BASIC lze dle vlastního uvážení přidat další Uživatele.
Příklad: Malá realitní společnost má pouze tři makléře a přístup „No limit“ s neomezeným počtem uživatelů je pro její potřeby nadbytečný. Takovýto Partner si může zvolit variantu Basic a pro další dva makléře si může založit individuálně účty (zpoplatněno dle ceníku).

Každý Partner si při registraci určí svého Administrátora, který přidává Uživatele, provádí změny přístupových hesel a nastavení.
Minimální přístupové období pro Službu IMMO2 M.L.S. jsou tři měsíce. Při výběru delšího přístupového období získává Partner slevu.

Sledujte akční nabídky a získejte více!III. Smluvní vztah s IMMO2

Uzavření smluvního vztahu probíhá z velké části elektronickým způsobem. Při registraci se Partner seznamuje s následujícími dokumenty:

Pro schválení registrace a vstup do M.L.S. je nutné, aby přistupující Partner písemně potvrdil dokument Potvrzení registrace (tento dokument je ke stažení u registračního formuláře). Tento dokument podepisuje osoba oprávněná jednat za Partnera (v případě právnických osob je to statutární orgán, v případě podnikatelů fyzických osob je to osoba, pod jejímž jménem je činnost vykonávána).IV. Partneři

IMMO2 umožňuje každému Partnerovi (a jeho Uživatelům) individuální výběr spolupracujících Partnerů, se kterými chce sdílet obchodní případy. Důvodem pro výběr může být například působnost konkrétního Partnera v dané lokalitě nebo jeho specializace na určité typy nemovitostí.
Pro zajištění určité míry právní jistoty při spolupráci mezi Partnery jsou v Provozních podmínkách M.L.S. uvedena obecná Pravidla pro sdílení. Nejprve si Partneři vzájemně potvrdí, že spolu chtějí spolupracovat. Tento proces se nazývá „Autorizace“. Potvrzením Autorizace je mezi Partnery uzavřena smlouva o vzájemných podmínkách spolupráce. Autorizace probíhá elektronickou formou a schválení provádí Uživatelé, kteří takto jménem Partnera uzavírají smlouvu o vzájemných podmínkách spolupráce.

V IMMO2 tedy každý Partner přesně ví, s kým sdílí své obchodní případy.V. Obchodní případy

Množství obchodních případů Partnera a jeho Uživatelů není limitováno.

V aplikaci jsou prezentovány nemovitosti všech možných typů:


Obchodní případy se vkládají do databáze obdobným způsobem, jako se zadávají data na veřejné nemovitostní portály. Pokud máte zájem o hromadný export, kontaktujte naše Zákaznické centrum.
U jednotlivých obchodních případů je zobrazena provize, která je nabízena Partnerem za zprostředkování. Výši provize může Partner nastavit hromadně pro všechny své obchodní případy nebo individuálně pro každý jeden případ. Provize může být stanovena procentem nebo absolutní hodnotou.VI. Sdílení

Pokud se Partneři vzájemně autorizují a odsouhlasí si sdílení, může dojít ke vzájemnému obchodování. Spolupráce mezi Partnery M.L.S. probíhá bez aktivní účasti IMMO2. U každého obchodního případu je uveden kontakt na Partnera a obchodního zástupce, který spravuje konkrétní obchodní případ. Každý uživatel vystupující jménem Partnera má možnost si vybrat Partnery, se kterými chce sdílet své obchodní případy.
Po kontaktování obchodního zástupce a potvrzení zájmu si obě strany průkaznou formou potvrdí zprostředkování kontaktu na Zájemce, kterého Zprostředkovatel zastupuje, a upřesní si podmínky spolupráce (zejména způsob výpočtu provize, rozdělení nákladů spojených s realizací Obchodního případu, okamžik nároku na provizi, apod.).
Průkaznou formou se rozumí i odeslání elektronické kopie komunikace mezi Partnery do elektronického archivu, který byl za tímto účelem zřízen a je spravován IMMO2. V případě potřeby pak IMMO2 poskytuje účastníkům kopie elektronické komunikace z tohoto archivu.VII. Změna rozsahu služby

Partner může kdykoliv změnit rozsah Služeb kontaktováním Zákaznického centra IMMO2.Pokud jste zde nenašli všechny odpovědi na Vaše otázky, podívejte se do sekce „Otázky & Odpovědi – FAQ“.

Můžete se také přímo obrátit na zákaznickou podporu IMMO2 a využít službu „Prezentace po telefonu“. Tato služba spočívá v telefonické prezentaci, (cca 10-30 minut). Vyplňte a odešlete kontaktní formulář a náš obchodník Vás telefonicky provede celým portálem. Zvolte si, kdy Vám má obchodník zavolat. Jediné, co k telefonické prezentaci potřebujete, je telefon, připojení k internetu a Váš čas.


Zapojte se do IMMO2. Můžete začít vyplněním registračního formuláře zde.