IMMO2 M.L.S. - Ceník

platný od 1. 1. 2012

Partnerem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která podniká v oboru nemovitostí a je nositelem příslušných oprávnění k vykonávání této činnosti. Každý Partner může být registrován jen jednou, neboť registrace probíhá přes IČ (identifikační číslo).

Poplatek za aktivaci ......................................................................zdarma

Pro různé typy Partnerů jsou nastaveny možnosti přístupu do M.L.S., které se odlišují počtem uživatelů, tj. osob, které mají právo jednat jménem Partnera, nebo statutem podnikající osoby. Měsíční poplatek za zvolený přístup do M.L.S. je následující:
BASIC ...............................................................................................500,- Kč jeden uživatel
STANDARD ...................................................................................1000,- Kč neomezený počet uživatelů

Cena zahrnuje: Cena nezahrnuje:
přístup ke službě po dané období
konzultační služby nad rámec podpory
každodenní zálohování dat speciální převodní můstky z vlastního CRM systému
uživatelská podpora příslušnou sazbu DPH
Přístup dalšího uživatele ..............................................................200,- Kč měsíční poplatek
Nad rámec vybraného přístupu do M.L.S. (BASIC) je možné přidávat další Uživatele. Za přidání každého dalšího uživatele je účtován poplatek za přístup do M.L.S.

Školení v kontaktním místě IMMO2 .............................................zdarma
(cena při počtu min. 3 účastníků)

Poplatek za přístup ke Službám IMMO2 M.L.S. je nastaven na přístupové období, které trvá minimálně 3 kalendářní měsíce. Můžete si zvolit: kvartální, pololetní, roční platební frekvenci a tím získat slevu dle zvolené varianty. Uvedené ceny jsou bez DPH. K celkové částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Platební podmínky, vyúčtování, reklamace apod. se řídí Všeobecnými podmínkami nebo Provozními podmínkami pro konkrétní Službu.

Případné slevy, akční nabídky či jiná zvýhodnění se řídí aktuální zveřejněnou nabídkou nebo individuálním smluvním jednáním.

Výběr přístupu a platebního období

Přístup pro jednoho uživatele

Cena za zvolené období činí ?,- Kč
Přístup pro neomezený počet uživatelů

Cena za zvolené období činí ?,- Kč

Platební období:

 
... 5% sleva
... 10% sleva

Přejít k registraci »