Ochrana dat

Úvod

Provozovatelem internetových stránek www.immo2.cz je IMMO2 s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Všechny obrazové, textové i zvukové soubory jakož i animace, videa atd. i když jen z části a všechny ostatní součásti stránky jsou chráněny autorskými právy. Jiné využití podléhá předchozímu výslovnému písemnému schválení ze strany Provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Použití této webové stránky je prováděno za zde uvedených podmínek: Uživatelé této webové stránky prohlašují, že jsou srozuměni s těmito pravidly.

Shromažďování informací

Přístup do některých částí stránek www.immo2.cz a jejich užití je zpoplatněno. Např. Služba IMMO2 B2B. Přístup do této části stránek www.immo2.cz je podmíněn poskytnutím některých osobních údajů.
Poskytnutím těchto informací uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, které poskytl společnosti IMMO2 za účelem získání bližších informací o poskytovaných službách, za účelem registrace do uzavřené části webových stránek, za účelem pracovní příležitosti nebo spolupráce, za účelem interních firemních průzkumů trhu a marketingové účely, apod.
Provozovatel s těmito údaji bude nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Uživatelé budou moci kdykoliv požádat společnost IMMO2 s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů.
V příslušných případech mohou být osobní informace předány orgánům činným v trestním řízení či dalším vládním orgánům nebo třetím stranám v případech, kdy to vyžadují právní či regulační předpisy nebo požadavky.

Přístup k informacím

Naším úkolem je poskytovat přiměřený přístup návštěvníkům, kteří si přejí zkontrolovat osobní informace, které jsme získali při jejich registraci na našich internetových stránkách, a opravit případné nepřesnosti. Návštěvníci, kteří se rozhodnou zaregistrovat, mají přístup ke svému uživatelskému profilu, mohou opravovat a aktualizovat své údaje nebo svou registraci kdykoli zrušit. Návštěvníci, kteří mají problém s přístupem ke svému profilu nebo požadují kopii svých osobních informací, by se měli spojit se správcem stránek prostřednictvím kontaktního formuláře.
V každém případě nakládáme se žádostmi o zpřístupnění informací nebo o umožnění jejich změny v souladu s příslušnými právními požadavky.

Zveřejňování informací třetích subjektů

Některé z informací publikovaných na strákách www.immo2.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejňovaných informací.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknou v souvislosti s užíváním stránek www.immo2. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek IMMO2. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.immo2.cz.
IMMO2 nepřejímá jakoukoli odpovědnost za chybné obsahy nebo jiné chyby způsobené přenosem. Zaručit můžeme pouze naši snahu zamezit těmto případným chybám.


Další dotazy k obchodním podmínkám rádi zodpovíme na info@immo2.cz. Pro poskytování Služeb je nutné se řídit Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VP“) a konkrétními podmínkami pro danou Službu.


Impressum:
IMMO2 s.r.o.
Za Poříčskou bránou 12
186 00 Praha 8
IČ: 28440579, DIČ: CZ28440579

Doporučená konfigurace systému:
Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
nebo
Firefox 2.0 nebo vyšší
nebo
Safari 3.0 nebo vyšší

Javascript aktivovaný
Optimální (pro videa):
Flash Player 8