Otázky a odpovědi k produktu IMMO2 M.L.S.


Pro koho je služba M.L.S. určena?

M.L.S. je neveřejná/uzavřená služba určená profesionálům, kteří obchodují s nemovitostmi. Profesionálem se rozumí podnikatel, nebo společnost, která je držitelem příslušného oprávnění, které jej opravňuje obchodovat s nemovitostmi (zprostředkovávat prodej, pronájem nemovitostí).

zpět na začátek...Jaké typy obchodních případů lze v M.L.S. nalézt?

V M.L.S.jsou prezentovány nemovitosti všech možných typů:

zpět na začátek...


Jaké jsou hlavní výhody služby M.L.S.?

Do IMMO2 jsou zapojeny společnosti s různou specializací (realitní, developerské, investiční společnosti, apod.), které nabízí nebo hledají nemovitosti pro sebe a své klienty S těmito firmami se můžete potkávat a využívat jejich nabídek a získat tak nové obchody.

Uzavírejte více exkluzivních zakázek, IMMO2 je nástroj, který Vám pomůže přesvědčit prodávající k uzavření exkluzivní smlouvy, protože díky propojení s ostatními partnery maximalizujete prodejnost a stáváte se tak pro prodávajícího zajímavějším.

Díky IMMO2 můžete sdílet své obchodní nabídky a poptávky a tím nabídnout svým klientům více možností, jak uspokojit jejich potřeby a cíle.

Prostřednictvím IMMO2 můžete navazovat nové obchodní vztahy s ostatními partnery a využít jejich specializaci v oboru nebo orientaci na určitý region, a tím dosáhnout na obchodní případy, které byste sami obtížně realizovali.

zpět na začátek...


Jaké jsou varianty přístupu do služby M.L.S. a pro koho jsou určeny?

v M.L.S. je možné si vybrat z následujících základních možností přístupu:

zpět na začátek...


Kolik může mít ve službě M.L.S. jeden Partner uživatelů - obchodníků?

V M.L.S. může mít každý Partner tolik obchodníků (např. makléřů) kolik potřebuje. Počet není omezen.

zpět na začátek...


Jak se mohu registrovat ke službě M.L.S.?

Registrovat se můžete zde....

zpět na začátek...


Kolik služba M.L.S. stojí?

Služba M.L.S.je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který naleznete zde...

zpět na začátek...


Jak dochází k uzavření smluvního vztahu?

Uzavření smluvního vztahu probíhá z velké části elektronickým způsobem, tj. kontaktní osoba Partnera, který se registruje, se při registraci seznámí s podmínkami a tuto skutečnost následně potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách v registračním formuláři
Při registraci se Partner seznamuje s následujícími dokumenty:

Pro schválení registrace a vstup do M.L.S. je nutné, aby přistupující Partner písemně potvrdil dokument Potvrzení registrace. Tento dokument podepisuje osoba oprávněná jednat za Partnera (v případě právnických osob je to statutární orgán, v případě podnikatelů fyzických osob je to osoba, pod jejímž jménem je činnost vykonávána).

zpět na začátek...


S kým sdílím v M.L.S. své obchodní případy?

Své obchodní případy sdílí každý Partner pouze s tím, koho si sám zvolí.

IMMO2 umožňuje každému Partnerovi (a jeho Uživatelům) individuální výběr spolupracujících Partnerů, se kterými chce sdílet obchodní případy. Důvodem pro výběr může být například působnost konkrétního Partnera v dané lokalitě nebo jeho specializace na určité typy nemovitostí.
Pro zajištění určité míry právní jistoty při spolupráci mezi Partnery jsou v Provozních podmínkách M.L.S. uvedena obecná Pravidla pro sdílení. Nejprve si Partneři vzájemně potvrdí, že spolu chtějí spolupracovat. Tento proces se nazývá „Autorizace“. Potvrzením Autorizace je mezi Partnery uzavřena smlouva o vzájemných podmínkách spolupráce. Autorizace probíhá elektronickou formou a schválení provádí Uživatelé, kteří takto jménem Partnera uzavírají smlouvu o vzájemných podmínkách spolupráce.

V IMMO2 tedy každý Partner přesně ví, s kým sdílí své obchodní případy.

zpět na začátek...


Je omezen počet obchodních případů, které můžu sdílet v M.L.S.?

Není, každý partner může sdílet s ostatními partnery tolik obchodních případů, kolik potřebuje. Podle Provozních podmínek M.L.S.je také povinen tyto své obchodní případy aktualizovat.

zpět na začátek...


Jak se vkládají obchodní případy do M.L.S.?

Obchodní případy se vkládají do databáze obdobným způsobem, jako se zadávají data na veřejné nemovitostní portály. Pokud máte zájem o hromadný export, kontaktujte naše Zákaznické centrum.

zpět na začátek...


Jaká jsou pravidla pro sdílení obchodních případů ve službě M.L.S.?

Pravidla pro sdílení obchodních případů ve službě IMMO2 M.L.S.se řídí Provozními podmínkami M.L.S., tyto jsou k nahlédnutí zde...

zpět na začátek...


Jak se řeší spory vzniklé při obchodování s ostatními partnery?

Spory mezi Partnery se řeší primárně formou domluvy mezi Partnery. Pokud dojde k poškození Partnera a mezi Partnery není možná domluva, tak jsou tyto spory mezi Partnery rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.


zpět na začátek...

Můžete se také přímo obrátit na zákaznickou podporu IMMO2 a využít službu „Prezentace po telefonu“. Tato služba spočívá v telefonické prezentaci, (cca 10-30 minut). Vyplňte a odešlete kontaktní formulář a náš obchodník Vás telefonicky provede celým portálem. Zvolte si, kdy Vám má obchodník zavolat. Jediné, co k telefonické prezentaci potřebujete, je telefon, připojení k internetu a Váš čas.


Zapojte se do IMMO2. Můžete začít vyplněním registračního formuláře zde.

Kontaktní formulář